Mededelingen Competitiezaken 2018-2019

18-9

Mededelingen Competitiezaken Seizoen 2018-2019

Nieuws afbeelding 

Documenten/reglementen op de KNHB-site

De afgelopen periode zijn op de website van de KNHB een aantal belangrijke documenten gepubliceerd.  

 • Speelgerechtigdheidsregels veldhockey. Klik hier.
 • Uniform boete-overzicht 2018-2019. Klik hier.
 • Dispensatiebeleid - algemeen (update). Klik hier.
 • Competitie procedures KNHB (update). Klik hier.
 • Speeldagenkalenders 2018-2019. Klik hier.
 • Promotie-/degradatieregeling en herindelingscriteria 2018-2019. Klik hier.

 

Speeldagen seizoen 2018-2019

Alle speeldata voor het hele seizoen 2018-2019 (inclusief de data van de play-offs en kampioenschappen) zijn terug te vinden in de speeldagenkalenders. De speeldagenkalenders vind je hier.

Check tijdig de beschikbaarheid van spelers deze. Dit geldt zeker voor data die rondom de vakanties, open dagen van scholen en examenperiode vallen. Te weinig spelers beschikbaar op een bepaalde datum? Zorg er dan voor dat de wedstrijd (in overleg met de tegenstander) vooruit wordt gespeeld. Vooruit spelen kan/mag alleen wanneer er (tijdig) vooraf toestemming is gevraagd bij de competitieleiding en is verkregen! Meer hierover vind je in de "procedure geen team beschikbaar”.

Wanneer geen of onvoldoende opvolging geeft aan de "procedure geen team beschikbaar”, hou er dan rekening mee dat er competitiemaatregelen (kunnen) worden opgelegd. Voorkom maatregelen en kom dus op tijd in actie! Teams die zich op een (te) laat moment (zonder toestemming van de competitieleiding) afmelden, kunnen verhoogde sancties opgelegd krijgen omdat de tegenstander hierdoor wordt benadeeld. Neem bij (eventuele) problemen altijd contact op met het districtskantoor en/of de competitieleider. Voor urgente/acute issues kan de wedstrijdsecretaris -ook in het weekend- telefonisch contact opnemen met de competitieleiding.

Competitiestructuur

Zoals al eerder aangekondigd is de competitiestructuur voor de D- en C-jeugd met ingang van het seizoen 2018-2019 gewijzigd. Deze herijking geeft invulling aan de visie van de KNHB dat sport voor kinderen tot en met de D-jeugd vooral gericht moet zijn op plezier maken, ontdekken, inspireren, spelen, techniek ontwikkelen en het uitproberen van verschillende sporten. Dat betekent ook: voldoende rust pakken, niet vaker dan twee keer per week team georganiseerd trainen en voor alle spelers hetzelfde trainingsaanbod. Belangrijke uitgangspunten hierbij zijn voor de D-jeugd: kinderen én teams de mogelijkheid geven om zich gedurende het seizoen te ontwikkelen, onder zo min mogelijk prestatiedruk. Voor de C-jeugd geldt: kinderen én teams de mogelijkheid geven om zich gedurende het seizoen te ontwikkelen, waarbij ze langzaam wennen aan prestatiedruk.

Een verdere uitwerking is te vinden op de KNHB-site. Klik hier.

C-jeugd

De opzet van de competitie voor de C-jeugd is gewijzigd. Hieronder een beknopt overzicht van de belangrijkste wijzigingen. Een verdere toelichting is te vinden in de herindelingscriteria van jouw district. Klik hier. 

 • Alle districten gaan spelen in twee periodes: tien wedstrijden voor de winter, tien wedstrijden na de winter.
 • De poulesworden horizontaal ingedeeld: dat betekent dat alle poules op één niveau gelijkzijn qua sterkte.
 • De Interdistrictscompetitie wordt aangepast: alle districten gaan meedoen én deze competitie start pas na de winterstop.
 • Na de winterstop spelen 30 teams in de Super C-competitie en 36 teams in de IDC-C (interdistrictscompetitie).
 • Er vinden geen play-offs meer plaats, maar wel een uitgebreider Nederlands Kampioenschap met tien deelnemers in plaats van het huidige aantal van zes. Voor meer informatie, klik hier.

De Super C en IDC-C vallen onder de Bondscompetitie. Zaterdag 9 maart 2019 is de eerste speelronde.

 

Uiteraard is het wedstrijdsecretariaat bereikbaar voor vragen: [email protected]

 

Wedstrijdsecretariaat Doetinchemse Hockey Club
 
18-9-2020 Algemeen