Beleid


Als DHC ervaren we dat we een vereniging zijn. Dat wil zeggen dat we allemaal verantwoordelijk zijn voor de club. Daarom hebben we een aantal spelregels met elkaar afgesproken en beleid opgesteld waar we ons aan willen houden en elkaar op aan kunnen spreken mocht dit nodig zijn. De regels hoe we bij DHC met elkaar omgaan zijn vastgesteld in Club en gedragsregels.

Sociale en persoonlijke veiligheid
Binnen DHC kunnen natuurlijk wel eens zaken spelen die niet door de beugel kunnen of waar je veel moeite mee hebt. Voor veel zaken kun je natuurlijk de coach aanspreken of kun je naar een bestuurslid toe gaan. Maar er zijn situaties denkbaar dat je liever iemand spreekt die helemaal onafhankelijk is, en uitsluitend jouw belang in het oog houdt. Hiervoor kun je terecht bij de vertrouwenscontactpersoon. Dit is Frida Weterings.

Communicatie
Binnen DHC wordt er op verschillende manier informatie met elkaar uitgewisseld:
- tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV)
- via deze website
- via diverse social media zoals Facebook en Instagram
- via een nieuwsbrief
- via de app

Als het gaat om social media, heeft DHC hiervoor het volgende beleid: DHC en Socialmedia.

Vrijwilligers
DHC wordt gedragen voor vrijwilligers, tientallen zelfs. Vrijwilligers zijn mensen waar we zuinig op willen zijn. Maar ook dient de vrijwilliger verzekerd te zijn tegen risico’s in het werk en op de hoogte te zijn van wat wel/niet kan en mag. Daarom heeft DHC het volgende protocol: Vrijwilligerswerk.

Privacyverklaring
DHC heeft een privacyverklaring. Deze vindt u hier.