Weerprotocol en afgelastingen


DHC volgt het "Weerprotocol & afgelastingsprocedure Competitiezaken" van de KNHB. De KHNB heeft voor bijzondere weersomstandigheden (o.a. zware storm, gladheid veroorzaakt door ijzel/sneeuw, warm en extreem koud weer) een afgelastingenbeleid opgesteld. Dit beleid geldt voor alle door de KNHB landelijke én op districtsniveau georganiseerde veld- en zaalhockeycompetities bij de senioren, jeugd en jongste jeugd.

Beleid voor centrale/decentrale afgelasting
De KNHB maakt uiterst zorgvuldig een afweging om over te gaan tot een (centrale en/of decentrale) afgelasting. Weersomstandigheden kunnen qua plaats, regio maar ook tijd tijdens de dag erg verschillen. Denk hierbij aan omstandigheden die in het zuiden compleet anders kunnen zijn dan in het noorden of tussen ’s ochtends vroeg en ’s middags al vrij fors uiteenlopen. Dit betekent dat in het ene gedeelte van het land prima gespeeld kan worden terwijl in een ander gedeelte dit totaal onverantwoord is. Daar komt bij dat een algehele afgelasting ook veel wedstrijden kan treffen die wel gespeeld kunnen worden. Gevolg hiervan kan zijn dat vrij geplande weekenden onnodig worden belast, er extra druk komt op trainingsavonden vanwege (de vele) inhaalwedstrijden en er onnodig kosten voor de verenigingen worden gemaakt als gevolg van extra zaalhuur (topteams). Om deze redenen gaat de KNHB niet snel over tot een algehele afgelasting maar geeft de KNHB wel adviezen en beleid af hoe met slechte weersomstandigheden om te gaan. Te allen tijde staat de veiligheid voorop!

KNMI-code rood-oranje-geel
De KNHB laat zich bij de besluitvorming (mede) adviseren door de weermedia en (districts-)vertegenwoordigers in verschillende delen van het land. Hierbij houdt de KNHB de volgende richtlijnen aan:
• Code rood van het KNMI: (decentrale of centrale) afgelasting;
• Code oranje van het KNMI: (in beginsel) tot 11.00 uur (decentrale of centrale) afgelasting met een update om 08.30 uur voor het tijdsblok erna;
 • Code geel van het KNMI: in beginsel geen (centrale) afgelasting maar afgelasting is wel mogelijk en afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden in het district.

Afgelasting door vereniging/accommodatie-/zaalbeheerder én de competitieleiding

Wedstrijden kunnen door het bestuur van de vereniging en/of accommodatie-/zaalbeheerder op grond van het  bepaalde in Bondsreglement 2018, artikel 5.6 worden afgelast als er sprake is van bijzondere/extreme weersomstandigheden (alleen indien er voor de speeldag geen centrale/decentrale afgelasting is uitgevaardigd).

Beoordeling bespeelbaarheid door ontvangende vereniging en keuringsmomenten
Als een wedstrijd vanwege bijzondere/extreme weersomstandigheden niet door kan gaan, dan kan de wedstrijd afgelast worden door de thuisspelende vereniging. In geval van (extreme) weersomstandigheden is het aan de thuisspelende vereniging om de velden te keuren, tijdig te besluiten of er op het complex kan worden gespeeld en de communicatie richting de tegenstander(s) te verzorgen. Voor het keuren van de velden is het onderstaande (verplichte tijdspad) opgesteld. Insteek hiervan is om niet ‘s ochtends vroeg het hele programma van de dag direct te cancelen, maar meerdere keuringsmomenten te hanteren. Gezien de (veelal volle inhaalprogramma’s en vaak lastige) inhaaldata rondom vakanties en feestdagen  is het belangrijk om waar dat veilig kan, zoveel mogelijk wedstrijden te laten spelen (let op: als er 40 cm sneeuw op het veld ligt, kan dat een reden zijn om het volledige programma wel ‘s ochtends al af te gelasten als duidelijk is dat het veld de hele dag onbespeelbaar zal zijn. De competitieleiding behoudt zich in dat geval het recht voor om dit achteraf te beoordelen en indien noodzakelijk handelend op te treden.

Keuringsmomenten (minimaal 3 verplichte momenten per speeldag):
 • Wedstrijd(en) met een aanvangstijd tot 10.30 uur: keuring uiterlijk om 07.00 uur.
 • Wedstrijd(en) met een aanvangstijd tussen 10.30 en 13.00 uur: keuring uiterlijk om 08.30 uur.
 • Wedstrijd(en) met een aanvangstijd na 13.00 uur: keuring uiterlijk om 11.00 uur.

Als er vorst wordt voorspeld worden de velden, indien mogelijk op de avond voorafgaand aan de speeldag gekeurd door de accommodatiecommissie.
De accommodatiecommissie informeert de wedstrijdleiding over de bespeelbaarheid van de velden. De wedstrijdleiding verzorgt de afgelastingsprocedure. Dit betekent ook dat de betreffende teams worden geïnformeerd.

Klik hier om het volledige "Weerprotocol & afgelastingsprocedure Competitiezaken" te downloaden.